top of page

Koučování

 

Koučování je proces kdy je koučovaný podporován v dosažení specifických osobních cílů. Kouč svou prací uvolňuje potenticál koučovaného k dosažení tohoto cíle. Kouč provází koučovaného při specifikaci cíle, hledání způsobů jeho dosažení a konečně i při samotné realizaci nalezené strategie.  

Pro firmy

 

Executive Coaching

 

Executive Coaching je aplikací koučování do firemního prostředí. Zadavatelem v tomto případě bývá zpravidla zaměstnavatel, který také proces koučování hradí. Kouč i koučovaný tak při tvorbě cílů spolupracují ještě s nadřízeným kočovaného, resp. HR oddělením. V některých případech bývá výstupem z executive coachingu vedle splněných cílů také závěrečná zpráva pro vedení koučovaného. Koučovaný musí odsouhlasit podobu této zprávy, aby mohla být předána vedení.  

 

 

Příklady zakázek:

 • Zaměstnanec potřebuje najít adekvátní styl vedení, aby ho podřízení respektovali jako svého vedoucího.

 • Zaměstnanec potřebuje nalézt rovnováhu mezi prací a osobním životem.

 • Zaměstnanec potřebuje překonat obavu z veřejných vystupování a prezentací.

 • Manažer si potřebuje utřídit myšlenky při komplikovaném rozhodování.

 • Potřebuji najít energii na to abych dokázal oponovat nadřízenému, když se mýlí.

Trading Coaching

 

Trading Coaching je koučování zaměřené specificky na potřeby finančníků, především v situacích kdy kompulzivně porušují money management. Trader v průbehu koučování získává hlubší náhled na psychologické příčiny svých selhání v obchodování, zároveň si vyvijí nové strategie jak do budoucna minimalizovat riziko dalšího selhání. Trading coaching v sobě také obsahuje prvky Willpower coachingu.

 

Příklady zakázek:

 • Při přechodu ze simulace do reálného obchodování konstantně ztrácím

 • Nejsem schopný uzavřít den ve ztrátě.

 • Pravidelně, když mám velmi úspěšný den, druhý den zakončím velkou ztrátou.

 • Nejsem schopný dodržovat pravidla, která jsem si stanovil.

 

Cena

 • 4000 - 6000 Kč / 50 min.

Pro jednotlivce

 

Willpower Coaching

 

Willpower Coaching je koučování, které je specificky zaměřeno na problematiku vůle. Willpower coaching je věnovám klientům, kteří již přesně vědí CO by chtěli/měli/bylo potřeba udělat, ale nějsou toho z nějakého důvodu schopní. Willpower coaching umožnuje koučovanému dosáhnout jeho cíle a zároveň si koučovaný osvojí jak svojí vůli do budoucna rozvíjet.

 

Příklady zakázek:

 • Začít něco dělat - cvičit, malovat, běhat, psát reporty.

 • Přestat něco dělat -  jíst sladké, kouřit, zůstávat v práci přesčas, excesivně nakupovat.

 

Life Coaching

 

Life Coaching je aplikací koučování do každodenního života. Life Coaching slouží k dosažení konkrétního cíle. Na rozdíl od Willpower Coachingu na počátku často koučovavný ještě nemá přadstavu JAK svého cíle dosáhnout i samotný cíl bývá z pravidla relativně mlhavě uchopen. Life coaching je obzvláště užitečný v situacích kdy se člověk ocitá v situaci změny (vztahu, zaměstnání, osobních zvyků), nebo kdy se na takovouto změnu připravuje.

 

Příklady zakázek:

 • Chci změnit zaměstnání. Zatím nevím co bych rád dělal.

 • Přistěhovala se k nám tchýně. Jak se mám s touto situací vypořádat?

 • Nedokončil jsem již dvě školy. Co mám udělat aby to tentokrát vyšlo?

 • Nejsem s to přimět ostatní v rodině, aby mi pomáhali.

 • Nedaří se mi zhubnout.

 

Cena

 • 2000 - 4000 Kč / 50 min.

bottom of page