top of page

Psychoterapie

Psychoterapii vnímám jako jednu z cest ke svobodnému a plnému životu. Lidé do psychoterapie zpravidla vstupují když zjistí, že jejich vzorce chování/prožívání přestávají fungovat tak jak byli zvyklí, eventuálně jim přinášejí víc obtíží než radosti a užitku.

 

Jak to funguje?

 

Průběh a forma psychoterapie se může od sebe značně lišit, protože je dána druhem psychoterapie, ve které je terapeut vycvičen. V nejobecnějším základu jde o práci s klietovým chováním a prožíváním, která ma za cíl zbavit klienta stávajících obtíží. Klient se s psychoterapeutem setkává v pravidelných intervalech a pracuje na svých tématech. Psychoterapie není povídání. Podle svého výcviku psychoterapeuté vedle rozhovoru využívají řadu dalších metod - kreslení, imaginace, práce se sny, volné asociace, fyzická cvičení, specifické typy masáží, v některých případech dokonce stimulaci akupunkturních bodů. Klient může dostávat pracovní ůkoly. Výběru psychoterapeuta je důležité věnovat pozornost, je běžné, že klient vyzkouší více terapeutů. 

Kdy vstoupit do psychoterapie? 

 

  • Neschopnost nalézt nebo udržet dlouhodobý vztah

  • Životní prázdnota - pocity, že život nemá smysl

  • Opakování nefunkčních vzorců po rodičích

  • Následky traumatické zkušenosti omezují klientovo svobodné prožívání

  • Člověk prožívá emoce, kterým nerozumí, trpí depresemi, trpí úzkostí

  • Neschopnost být sám se sebou 

  • Závislost na partnerovi, práci, jídle, automatech...

 

Doba trvání psychoterapie

 

Psychoterapie je zpravidla dlouhodobější než poradenství nebo koučovaní. Pracuje na hlubší úrovni, často dochází v určitém slova smyslu k restrukturalizaci osobnosti. Délka psychoterapie je většinou několik měsíců až let. Frekvence je jednou za dva týdny až jednou za týden. V případě akutních krizí i dvakrát týdně.

 

Ukončení psychoterapie

 

Podnět k ukončení terapie může dát jak klient tak terapeut. Je pravidlem, že pokud dochází k ukončení, klient absovuje ješte jedno nebo dvě závěrečná sezení.

 

Cena

  • 1500 Kč / 50 min. (po dohodě, Skype/Zoom/Facetime/Hangouts)

  • 1500 Kč / 50 min. (7.00 - 18.00, Praha, Karlova 18)

bottom of page