top of page

Ostatní služby

Tělo jako cesta ke zdraví   

 

Tělo jako cesta ke zdraví je psychoterapeutický program, který s kolegyní PhDr. Bernadetou Bechyňovou otevíráme již desátým rokem. Program vychází z konceptu Biosyntézy. Pracuje se spontánně vznikajícími procesy na úrovni tělové, mentální a emocionální, a hledá možnosti jejich vzájemné intergrace. V programu naleznete řadu cvičení založených na vědomé práci s tělem, pohybem, dechem a hlasem.             

        

Program je určen všem, kteří chtějí:

 • rozvíjet a prohlubovat kontakt se sebou samým

 • posílit vlastní vnitřní zdroje a vitalitu

 • podpořit růst svého přirozeného potenciálu, intuice

 • udělat něco pro zmírnění psychosomatických obtíží a jejich prevenci

 • uvolnit nahromaděnou stresovou zátěž

 • předcházet dlouhodobé únavě a syndromu vyhoření.

 

Rozsah 12x2 hodiny + vstupní pohovor.

Trénink vůle

 

Trénink vůle je skupina zaměřená na rozvoj volních dovedností.  Ve zkratce se dá říci, že vůle je schopnost dělat to, co je potřeba. Tuto schopnost můžeme rozvíjet. Stačí do svého života organicky vpravit podstatné návyky a systematicky se zbavovat zlozvyků, které nám komplikují život. Vůle je fantastickým nástrojem na dosahování cílů, jak v osobním tak v pracovním životě. Pokud se nám daří naši vůli používat, pozitivně to ovlivňuje celou kvalitu našeho života, máme ze sebe lepší pocit.

 

V desetitýdenním programu se naučíte:

 • Jak zvýšit citlivost k sobě, aby jste dokázali včas rozpoznat hrozící riziko.

 • Jaké návyky do svého života zařadit, aby se vaše vůle konstantně rozvíjela.

 • Proč je důležité občas zpomalit.

 • Jak systematicky pracovat na dosahování dlouhodobých cílů.

 • Jak se zbavit nekonečného odkládání.

 • Co to je morální licencování a jak neuvíznout v jeho pasti.

 • Jak si pozitivní návyky udržet celou dobu.

 

Rozsah 2x2 hodiny

 

Cena 6000,- Kč

Poradenství

 

Manželské a párové poradenství v případě rozvodů, rozchodů a partnerských krizí.

 

Cena

 • Individuální konzultace  2000 Kč / 50 min.

 • Párová konzultace 3000 - 4500 Kč / 50 - 90 min.

bottom of page